top of page

ESCOLA MATINERA 

El nostre centre  ofereix el servei d'escola matinera.

HORARI

7:45 - 8:50h.

Podeu realitzar un pagament mensual o per dies. 

 

bottom of page